Minisamfund 2015:

Så er årets minisamfund startet. Emnet "2100 Omtanke" danner rammen for en uge i miljøbevidsthedens tegn.

Så skal der bruges nogle ØKO! Så skal der bruges nogle ØKO!
Vi skal arbejde med skrald, rester og ting, der ikke bliver brugt. Eleverne arbejder i deres værksteder og får løn i vores egen valuta: ØKO. Så kan de bruge deres penge på de andres værksteder.

Se flere billeder her:

Emneuge om havet - februar 2015

Samarbejde med Statens Museum for Kunst

Læs mere om vores samarbejde med Statens Museum for Kunst her:

Link til SMK